Eğitimi tamamlayanlar:

- CNC Freze tezgâhlarının kodlama sistemlerini ve CNC freze tezgâhlarının genel yapısını kavrayabilecektir.

- Frezezilikle ilgili temel kavramları, talaş kaldırma hesaplarını ve CNC freze tezgâhlarının programlanması için gereken matematiksel ve bilgisayar işlemlerini kavrayabilecektir.

- CNC Freze Tezgâhlarında Programlama Öncesi Hazırlıklar ve Bütün CNC Freze Tezgâhlarının Ortak Olan Kodlarla Genel Programlanmasını yapabilecektir.

- CNC freze tezgâhlarında bütün markalarda kullanılan ortak fonksiyonları (delik delme, rayba çekme, kılavuz çekme, alt programlama vb. gibi) açıklar.

CNC freze tezgâhının programlanmasını yapabilecektir.

Commenting is not enabled on this course.