Course content
Makine öğreniminde eğitim, katılımcılşara denetimli öğrenme,

denetimsiz öğrenme, pekiştirmeli öğrenme, gibi temel kavramların

sağlam bir şekilde anlaşılmasını sağlar. Bu anlayış, çeşitli makine

öğrenimi algoritmalarının ve tekniklerinin altında yatan temel ilkeleri

kavramalarını sağlar. Eğitim içeriği konu başlıkları:

-        Makine Öğrenmesine Giriş

-        Makine Öğrenmesi için Python Kütüphaneleri

-        Veri Ön İşleme

-        Denetimsiz Öğrenme

-        Denetimli Öğrenme

-        Pekiştirmeli Öğrenme

Model Olgunlaştırma ve Validasyon

Commenting is not enabled on this course.