Course content

Bu eğitimin amacı panel veri ekonometrisinin temel kavramlarını anlatmak, panel veri seti yapısı ve uygulanabilirliği çerçevesinde ekonometrik model seçmek, tahminlemek, sınamak ve yorumlamak üzere bilgi sahibi yapmaktır. Ayrıca, Paket Programlar ile uygulamaların pekiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitimin Çıktıları:

-        Panel veri ekonometrisinin amacına, konusuna, uygulamasına ve değişkenlerin özelliklerine hâkim olmak, Panel veri kavramını ve modellerini bilmek

-        Panel veri analizinin temel yöntemlerini bilmek, dengeli, dengesiz panel, rassal etkili ve sabit etkili model kavramlarını bilmek

-        Yatay-kesit ve panel verilerin ekonometrik analizi için gerekli olan tahmin ve çıkarım yöntemlerini kullanmak

-        Uygun ekonometrik analiz yöntemini seçebilir ve ekonometrik bilgisayar programları kullanmak

-        Kuramsal panel veri ekonometrisiyle iktisadi değişkenler arasındaki bağlantıyı kurmak, veri seti yapısı ve özelliklerine hâkim olmak

Panel veri modellerini ve olgular arasındaki ilişkileri yorumlama yeteneğini elde etmek

Commenting is not enabled on this course.