Course content

Bu eğitim, Python programlama dilini kullanarak veri analizi ve görselleştirme tekniklerini öğrenme fırsatı sunmaktadır. Katılımcılar, Python'un veri analizi ve görselleştirmeye yönelik modüllerini keşfederken, uygulamalı laboratuvar çalışmaları aracılığıyla çeşitli perspektifler kazanacaklar. Programın temel amacı, katılımcılara pratik yapma olanağı sağlayarak, farklı meslek gruplarını veri analizi ve görselleştirme konularıyla tanıştırmaktır. Eğitim içeriği, tüm disiplinlerden katılımcıların bu alanda bilgi ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak şekilde düzenlenmiştir. Eğitim içeriği konu başlıkları:

-        Python ile veri analizinin temelleri

-        Python ile veri görselleştirme

-        Anaconda, Jupyter ve Kütüphane Kurulumları

-        Matplotlib ve Seaborn Kütüphaneleri

-        Farklı türde grafik oluşturma yöntemleri

Çeşitli veri setleri ile uygulamalar

Commenting is not enabled on this course.