Course content

Bu eğitimde, ülkemizde henüz yönetim anlayışı içerisinde tam olarak yer bulamayan, kurumların yönetim süreçlerinde tanımlı olmayan Teknoloji Yönetim süreçlerini ve kullanılan temel araçları uygulama seviyesinde öğretmek hedeflenmiştir. Eğitimin kazanımları:

-        Teknoloji Yönetim aktivitelerinin ve bu aktiviteleri gerçekleştirmek için temel araçların neler olduğunu kavrayabilme,

-        Teknoloji Yönetimi için uygulama çerçevesini değerlendirebilme,

-        Özellikle kurumsal seviyede Teknoloji Yönetim süreçlerini etkin olarak planlama, yönlendirme ve denetleme fonksiyonlarını kurgulayabilme

Eğitim içeriği konu başlıkları:

-        Teknoloji Yönetimi ve Temel Kavramlara Giriş

-        Teknoloji Tanımlama, Teknoloji İstihbaratı ve Süreçleri

-        Teknoloji Seçme Eylemleri ve Seçme Süreçleri

-        Teknoloji Edinme Eylemleri, Kurumsal Ar-Ge ve Teknoloji Transfer Uygulamaları

-        Teknoloji Koruma Eylemleri, Fikri Sınai Haklar ve Uygulamaları

-        Teknoloji Kullanma (Yararlanma) Eylemleri, Ticarileştirme/Pazarlama ve Ürün Portföy Yönetimi

-         Öğrenme Eylemleri ve Bilgi Yönetimi

Commenting is not enabled on this course.