Model Esaslı Tanımlama ve Geometrik Toleranslar (GD&T) eğitiminin amacı kavramsal tasarımdan ürüne kadarki süreçlerde üretilebilirliği sağlayacak farkındalık kazandırmaktır. Eğitimin kazanımları üretilebilir ve endüstriye hızlı adapte olabilen tasarım becerisi ve farkındalığı şeklindedir. Eğitim içeriği konu başlıkları model esaslı tanımlama ile ilgili teorik bilgiler ve SIEMENS NX PMI Yazılımında GD&T ve MDB araçları kullanılarak pratik uygulamalar gerçekleştirilmesidir.

Commenting is not enabled on this course.