Katılımcıların teknik resmi kullanabilir seviyede bilgi sahibi olmalarını, buna bağlı olarak ortak bir dil oluşturmak ayrıca müşteri imalatçı ilişkilerinde doğru ve yeterli seviyede iletişim oluşturulmasını sağlamak bu eğitimin amacıdır. Eğitim içeriği konu başlıkları:

- Teknik Resim Okuma (4 saat)

- Ölçülendirme (4 saat)

- Geometrik Toleranslar (4 saat)

Uygulama ( 8 Saat)

Commenting is not enabled on this course.