Bu derste öğrencilere uygulamalar ve ödevler aracılığıyla İç Mimarlık disiplinine ait çizimler için vektörel çizim mantığıyla AutoCAD programındaki 2D komutlarını kullanma becerileri kazandırılacaktır. Öğrencilerin bilgisayar ortamında, ölçek ve tekniğine uygun, doğru ve hassas bir şekilde mesleki çizimlerini yapıp çıktı almaları sağlanır. Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrencilerin;

- AutoCAD programının arayüzünü tanıyarak, gerekli düzenlemeleri yapabilecek,

- Tüm çizim komutlarını nasıl çalıştıracaklarını öğrenecek,

- Çizim komutları ile standartlara uygun iki boyutlu mimari proje çizebilecek,

- Mevcut çizimlerde revizyon yapabilecek,

- Mimari projelerde gerekli olan plan, kesit ve görünüşleri çizebilecek,

- Standartlara uygun çizgi, yazı ve sembolleri projesinde gösterebilecek,

- Proje üzerinde gerekli ölçülendirmeleri yapabilecek,

- Projesinde tarama yapabilecek,

- Katmanlarla çalışıp, kontrol edebilecek,

- Bloklarla çalışıp revizyon yapabilecek,

İstenen ölçüde çıktı alabilecek yetkinlikte olması beklenmektedir.

Commenting is not enabled on this course.