Bu eğitimle öğretim tasarımının temelleri, ilgili kavramların aktarımları ve öğretim tasarım sürecinde uygulanan modellerin işlenmesi amaçlanmaktadır. Eğitimin kazanımları:

- Öğretim tasarımı kavramını açıklamak

- Öğretim tasarımı teorilerinden haberdar olmak

- Geleneksel öğretim teorilerinden haberdar olmak

- Öğretim tasarımı modellerini ifade edebilmek

Eğitim içeriği konu başlıkları:

- Öğretim Tasarımına Giriş

- Öğretim Tasarımı Teorisi

- Öğretim Teorileri

- Öğretim Tasarım Modelleri

Commenting is not enabled on this course.