İki ayrı modül olarak verilen eğitim ilki Temel Eğitim diğeri İç Tetkikçi eğitimidir. Eğitim esnasında, kuruluşların ISO 9001:2015 ve AS 9100 REV. D İlave şartlarına göre yorumlanması ve uygulama yol haritasının tanımlanması olarak belirlenmiştir.

AS 9100 Rev.D İç Tetkikçi Eğitimi’nin (ISO 19011:2018’e göre) verilmesi

Eğitim esnasında, Kuruluşların ISO 9001:2015 ve AS 9100 REV. D İlave şartlarına ve ISO 19011 : 2018’e göre iç tetkiklerinin yapılabilmesi için firma içi personelin yetkinliğinin sağlanabilmesi için gerekli bilgi alt yapısı ve yönteminin verilmesi olarak belirlenmiştir.

Commenting is not enabled on this course.