Piyasada ihtiyaç olan kalifiye personellerin (Mühendisler, mühendislik öğrencileri, teknisyenler, teknikerler, lise öğrencileri vs.) PLC yazılımı ve otomasyon anlamında; yetkin, etkin ve donanımlı olarak yetiştirilmeleri amaçlanmıştır.

Commenting is not enabled on this course.