Etkili bir lider olarak performansı geliştirmek ve liderliğin önemini odak noktasına koyarak, katılımcıların iş hedefleri doğrultusunda liderlik gelişimine yönelik workshop çalışmasıdır. Eğitim içeriği konu başlıkları:

- Liderlikte Duygusal Zeka Neden Önemlidir?

- Duygusal zekânın yapısı

- Liderin duygularının diğerleri üzerindeki etkisinin farkına varmak

- Empati uygulamaları ile bu beceriyi geliştirmek

- Liderlik Becerileri Geliştirmek

- İlham verme – Teori ve uygulamalar

- Gruplar arasında güçlü bağlar kurmak ve işbirliğini teşvik etmek

- Güven ortamı oluşturmak ve üretkenliği teşvik etmek

- Liderlik Becerileri Geliştirmek

- Etkileme stratejileri

- Lider için iletişim ve etkileme sanatı

- Problem çözme yaklaşımı

Çatışma yönetimi

Commenting is not enabled on this course.