Bu eğitimin amacı banka ve finansal kuruluşların teorik olarak öğrenilmesi ve Türkiye`de faaliyet göstermekte olan finansal kuruluşlar ve bankacılık sektörünün incelenmesidir. Eğitimin kazanımları:

- Mali sistem ve finansal piyasalar hakkında bilgi sahibi olmak

- Türkiye`de faaliyet göstermekte olan finansal piyasalar hakkında bilgi sahibi olmak

- Finansal aracılar ve bankacılık sektörünü öğrenmek

- Türkiye`deki mali sistemin yapısını değerlendirmek  

- Türkiye`de Bankacılık Sektörü hakkında bilgi sahibi olmak

Eğitim içeriği konu başlıkları:

- Mali Sistem ve Finansal Piyasalar

- Türkiye`de Finansal Piyasalar

- Finansal Aracılar ve Bankacılık

- Türkiye`de Mali Sistemin Yapısı

Türkiye`de Bankacılık Sektörü

Eğitim Dili : Türkçe
Kontanjen :20
Kurs Tarihleri :8-12 Temmuz 2024
Hede​f Kitle: 
Kurs Şekli:Yüzyüze

Commenting is not enabled on this course.