Katılımcıların finansal piyasaların oluşumu ve günümüzdeki yapısı ile ilgili bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, küresel ölçekte finansal piyasaların gelişim süreci ve bugün geldiği nokta farklı örneklerle katılımcılara aktarılacaktır. Eğitim içeriği konu başlıkları:

- Coğrafi Keşifler, Merkantilizm ve İlk Ticaret Merkezleri

- İlk Finans Merkezleri

- İngiltere ve ABD’de Finansal Piyasaların Oluşum Süreci

- Osmanlı’da Finansal Piyasalar

- İlk Borsalar

- Günümüzde Borsalar

- Günümüzde Değerli Madenler ve Para Arzı

- Günümüzde Gayrimenkul Piyasası

Günümüzde Türev Piyasalar

Eğitim Dili : Türkçe
Kontanjen :20
Kurs Tarihleri :9 Ağustos 2024
Hede​f Kitle: 
Kurs Şekli:Yüzyüze

Commenting is not enabled on this course.