Eğitimin amacı günlük yaşantımızda verdiğimiz kararların iktisadi açıdan test edilmesidir. Deneylerde araştırmacılar, katılımcıların farklı durum veya senaryolardaki karar sonuçlarını veya süreçlerini soru formlarıyla inceler. Bu sorular, gerçek hayattaki karar verme ortamına en yakın olacak şekilde bir yazılım programı aracılığıyla tasarlanır. Bu yöntemi, gerçek hayatta karar vermeniz gereken durumların bir taklidi ya da bilgisayar oyunu hali olarak düşünülebilir. Bu şekilde, araştırmacılar mevcut bir teoriyi test etme veya teorileri karşılaştırma ve belirli piyasa mekanizmaları için belirli karar verme süreçlerini doğrulama fırsatına sahip olurlar. Eğitim içeriği konu başlıkları:

- Davranışsal ve deneysel iktisat nedir? Amacı nelerdir?

- Deneysel metodlar

Kodlama örnekleri (ztree) 

Eğitim Dili : İngilizce
Kontanjen :20
Kurs Tarihleri :-
Hede​f Kitle: 
Kurs Şekli:Yüzyüze

Commenting is not enabled on this course.