Eğitimin amaçları:

-        Robotik ve Kodlama eğitiminin dünyadaki yerine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak.

-        Robotik ve Kodlama eğitiminin geliştirdiği alanları olan 21.yy. becerilerini tanıtmak.

-        Öğrencilerde üretkenlik ve bilimsel süreç, problem çözme, iletişim ve iş birliği gibi becerileri geliştirmek.

-        Robotik ve Kodlama eğitimini uygulamalı olarak göstermek ve tanıtmak.

-        Analitik düşünme becerileri kazandırmak

-        Olay veya durumlar arasındaki ilişkileri görebilmesini sağlamak

-        Yaratıcı düşünmesine yardımcı olmak

-        Problem çözme yeteneğini arttırmak

-        Sistematik düşünmesini sağlamak

-        Makinaların çalışma mantığını kavramasına yardımcı olmak

Eğitim içeriği konu başlıkları:

-        Lego Education WeDo 2.0

-        Lego Teknik Set

-        Lego Mindstorms Ev3

-        Arduino

-        Tinkercad

-        STEM Uygulamaları

-        Maker Uygulamaları

-        Scratch ile Kodlama

-        3D Printer

3 Boyutlu Kalem


Commenting is not enabled on this course.