Eğitimin amacı; start-up’larda ve şirketlerde yaygın olarak kullanılan iş modeli kavramı ile ilgili olarak genel bilgiler vermek, iş dünyasındaki önemini vurgulamak ve iş modeli kanvası aracılığıyla katılımcılara iş modeli geliştirme yetkinliği kazandırmaktır. Eğitim içeriği konu başlıkları:

-        İş Modeli nedir?

-        İş Modeli Kanvası ve Alt Bölümleri

-        İş Modeli Kanvası Uygulaması

-        İş Modeli Stratejileri

-        Uluslararası Uygulamalar

21. Yüzyılda Yeni İş Modelleri

Eğitim Dili : Türkçe

Kontanjen :20

Kurs Tarihleri :24-28 Haziran 2024

Hede​f Kitle: 

Kurs Şekli:Yüzyüze


Commenting is not enabled on this course.