Eğitimin amacı alanda gözleme dayalı yöntemler ile mimari araştırma yapma becerilerinin geliştirilmesi; mimari tarihsel, estetik, işlevsel değeri yüksek olan mekanların deneyimlenmesini, gözlemlenmesini; mekânın deneyimleyerek öğrenilmesini sağlama şeklindedir. Eğitimin kazanımları:

-        Deneyime dayalı mimari değerlendirme, eleştiri yapma;

-        İşbirliği içerisinde çalışma;

-        Mimari belgeleme yöntemlerine dair bilgi sahibi olma;

-        Öğrenilen bilgilerin alan çalışmaları ile pekiştirilmesi;

-        Mimari tarihsel, estetik, işlevsel değeri yüksek mekanların öğrenilmesi becerilerinin kazandırılması hedeflenmektedir.

Eğitim içeriği konu başlıkları mimari belgeleme yöntemleri hakkında teorik bilgi aktarılması, mimari fotoğrafçılık hakkında bilgi aktarılması ve çeşitli mimari eserlerin gezilmesi, deneyimlenmesi esnasında fotoğraflama yöntemi ile belgelenmesi şeklindedir.

Commenting is not enabled on this course.