Bu eğitim ile Tasarımda biyomimetrik anlayışın ve form arayışının, yapay zeka programları aracılığıyla dijital ortamda deneyimlenmesi ve analog-dijital tasarım sürecinin birlikte yürütülmesi amaçlanmaktadır. Biyomimetrik tasarım anlayışının kavranması; doğal dokuların araştırılıp yapay zekâ arayüzleri kullanılarak geliştirilmesi; Rhinoceros programının form denemeleri için kullanılması; dijital ortamdaki tasarım çıktılarının el çizimi eskizler ile geliştirilmesi ile analog-dij​ital tasarım sürecinin birlikte deneyimlenmesi; sonuç ürünlerinin sunula​cağı sergi sürecinin tasarlanması ve deneyimlenmesi, bu çalıştayın kazanımlarıdır. Eğitim içeriği konu başlıkları ise Yapay Zeka Destekli Tasarım, Rhinoceros, Biyomimetri ve Mimari Tasarım şeklindedir.

Commenting is not enabled on this course.