Günümüz tasarım teknolojisi araçlarından biri olan Solidworks ve Catia programı ile, fabrika veya işletmelerde model tasarımı ve çizimi yapma bilgi ve becerisine sahip, alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilen ve değerlendirebilen, tasarım sorunlarını tanımlayabilen, çözüm önerileri geliştirebilen nitelikte meslek elemanları yetiştirmektir.

Commenting is not enabled on this course.