Bu dersin amacı, öğrencilere Asya'nın coğrafi, tarihi, kültürel ve politik çeşitliliği hakkında temel bir bilgi vermektir. Ders, Asya'nın alt bölgelerini, önemli tarihi olayları, dinleri, dilleri, siyasi sistemleri ve güncel sorunlarını inceleyecektir. Dersin sonunda, öğrenciler:

- Asya'nın coğrafi bölgelerini ve önemli ülkelerini tanımlayabilecekler

- Asya'nın tarihi hakkında genel bir bilgi sahibi olacaklar

- Asya'nın önemli dinleri ve dilleri hakkında bilgi sahibi olacaklar

- Asya'nın siyasi sistemlerini karşılaştırabilecekler

- Asya'nın güncel sorunlarını anlayabilecekler

Eğitim içeriği konu başlıkları:

- Asya’ya Genel Bakış

- Güney Asya

- Doğu Asya

- ASEAN

- Orta Asya

- Asya’da Din ve Kültür

Asya’da Ekonomi, Siyaset ve Gelecek

Commenting is not enabled on this course.