Eğitim ile Ankara Kalesi ve Çevresinde yer alan Tarihi Camilerin tanıtılması ve yerinde incelemelerle bu yapıların dönem özellikleri ile mimarileri hakkında bilgi sahibi olunması amaçlanmaktadır. Eğitimin kazanımları:

-        Ankara Kalesi ve çevresi yerleşimi hakkında bilgi edinmek

-        Ankara Kalesi ve çevresinde yer alan tarihi camileri tanımak

-        Dönem özelliklerini ve mimari yapılarını incelemek

-        Dönem sanatı ve mimarisi karşılaştırması yapabilmek

Eğitim içeriği konu başlıkları Ankara Kalesi ve çevresinin tarihi ve yerleşim özellikleri, Ankara Kalesi ve çevresinde yer alan tarihi camilerin mimari özellikleri ve karşılaştırmalı çalışma (Alan çalışması ile incelemeler yapılması) şeklindedir.

Commenting is not enabled on this course.